Wellekens-Rembrandt

Wellekens-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Kruisoprichting’

Daar ’t alles schrikt en wykt wat aan uw zy moet staan

J.B. Wellekens

Daar ’t alles schrikt en wykt wat aan uw zy moet staan,
Hadt gy de schoonheid der natuur recht nagegaan,
Uw roem zou groter zyn in rechte kenners oogen;
Ja by de grootste wier uw naam en kunst gewogen;
Daar wy uw Kruisberg zien zo wonderbaar verbeelt:
De droeve Moeder zwymt, en elk zyn treurrol speelt.
Doch ’t zy gy, wetende of onwetende, woudt dwalen,
Geen gout kan ’t stout penseel en wakkren geest betalen.
‘k Zie daar den kunstenaar gemaalt door eige hant.
(’t Afbeelden was zyn kracht) dus bloeit natuur in stant,
Ten voorbeelt hoe de kunst geen verf beoogt: maar ’t leven.

Wellekens-Rembrandt
Rembrandt van Rijn ‘Kruisafname’ detail