Williams-Breughel-02

Williams-Breughel-02

The Hunter in the Snow

 

William Carlos Williams

 

The over-all picture is winter
icy mountains
in the background the return

from the hunt it is toward evening
from the left
sturdy hunters lead in

their pack the inn-sign
hanging from a
broken hinge is a stag a crucifix

between his antlers the cold
inn yard is
deserted but for a huge bonfire

that flares wind-driven tended by
women who cluster
about it to the right beyond

the hill is a pattern of skaters
Brueghel the painter
concerned with it all has chosen

a winter-struck bush for his
foreground to
complete the picture

De jagers in de sneeuw

William Carlos Williams

/ vertaling Huub Beurskens

Het is een volop winters tafereel
met ijs bedekte bergen
op de achtergrond de terugkeer

van de jacht het loopt tegen de avond
van links leiden
geharde jagers hun meute

binnen het uithangbord
van de herberg dat aan een kapotte
beugel hangt is een hert een kruis

tussen zijn gewei het koude
erf van de herberg is
leeg op een groot houtvuur na

dat in de wind opvlamt onderhouden
door vrouwen die zich eromheen
scharen rechts onderaan

de heuvel een patroon van schaatsers
Breugel de schilder
die zich met dit alles bezighield koos

een door de winter geteisterde struik
als voorgrond om
zijn schilderij te completeren

Meer Breughel op deze site:
Brueghel – Alstein, Breughel – Anker, Brueghel – Auden, Brueghel – Berryman, Brueghel – Burnier,   Brueghel – Claus, Brueghel – Coninck, Brueghel – Emmens, Brueghel – Enquist, Brueghel – Foerster, Brueghel – Hawinkels01, Brueghel – Hawinkels02, Brueghel – Herzberg, Brueghel – Jooris, Brueghel – Kal, Brueghel – Kopland, Brueghel – Langland, Brueghel – Mare de la, Brueghel – Verwey, Brueghel – Smit, Brueghel – Spillebeen01, Brueghel – Spillebeen02, Brueghel – Spinoy, Brueghel – Szymborska, Brueghel – Velde, Brueghel – Vestdijk, Brueghel – Williams01, Brueghel – Williams02, Brueghel – Williams03, Brueghel – Williams04, Brueghel – Williams05, Brueghel – Williams06, Brueghel – Williams07, Brueghel – Williams08, Brueghel – Williams09, Brueghel – Williams10

Icarus-gedichten

KunstKolom Pieter Breughel

Breughel tekeningen.