Williams-Demuth

Williams-Demuth
Charles Henry Demuth (1883-1935), I Saw the Figure Five in Gold
Oil on board, approximately 30 inches x 36 inches. Metropolitan Museum of Art, New York City.

The Great Figure

William Carlos Williams

Among the rain
and lights
I saw the figure 5
in gold
on a red
fire truck
moving
tense
unheeded
to gong clangs
siren howls
and wheels rumbling
through the dark city

 

Het Grote Cijfer

William Carlos Williams/ vertaling Huub Beurskens

Tussen regen
en lichten
zag ik het cijfer 5
in goud
op een rode
brandweerwagen
die reed
onversoorbaar
onopgemerkt
met bellengerinkel
sirenengehuil
en wielengedender
door de donkere stad

In dit gedicht wilde Williams ironisch comentaar leveren op grote figuren in het publieke leven, op mensen die tellen. Charles Demuth maakte naar aanleiding van dit gedicht zijn schilderij “I saw teh Figure 5 in Gold”.
In zijn autobiografie geeft Williams zelf de volgende verklaring voor het ontstaan van dit gedicht. “Toen ik eens op een hete dag in juli uitgeput van het ziekenhuis naar huis ging, liep ik, zoals wel vaker, binnen bij Marsden (Harley) in diens atelier op de Vijftiende Straat om wat te kletsen, misschien iets te drinken en te kijken naar waar hij mee bezig was. Toen ik vlakbij was hoorde ik een geweldig gerinkel van schellen en geraas van een brandweerwagen die aan het einde van de straat over Nirth Avenue voorbijkwam. Ik draaide me precies op tijd om, om een gouden 5 tegen een rode achtergrond voorbij te zien flitsen. De indruk was zo onverwacht en sterk dat ik een stuk papier uit mijn zak haalde en er een kort gedicht over schreef”.