Williams-Sheeler

Williams-Sheeler
Charles Sheeler, Classic Landscape (1931)
Oil on canvas, 25 inches x 32.25 inches. The Collection of the Mr. and Mrs. Barney Ebsworth Foundation.

Classic Scene

William Carlos Williams

A power-house
in the shape of
a red brick chair
90 feet high

on the seat of which
sit the figures
of two metal
stacks–aluminum–

commanding an area
of squalid shacks
side by side–
from one of which

buff smoke
streams while under
a grey sky
the other remains

passive today–

 

Klassiek Tafereel

William Carlos Williams/ vertaling Huub Beurskens

Een krachtcentrale
in de vorm van
een roodstenen stoel
90 voet hoog

met op zijn zitting
de gestalten
van twee metalen
pijpen – aluminium –

die een wij beheersen
vol erbarmelijke krotten
dicht op elkaar –
en uit een ervan

kwalmt bleekgele
rook terwijl onder 
een grauwe hemel
de andere

passief blijft vandaag –