Wolkers-Rembrandt

Wolkers-Rembrandt

Rembrandt van Rijn ‘Bathsheba’

Aan Rembrandt

Jan Wolkers

Veel lauwerkransen zijn niet nodig,
Voor redevoering is geen tijd,
En achteraf, ’t is overbodig,
Elk weet, dat Gij de Grootste zijt!

Wolkers-Rembrandt
Rembrandt van Rijn  ‘Schelp’