Zwagerman-Derks-01

Zwagerman-Derks-01
(boekomslag met schilderij van Sandra Derks)

Sprong

Joost Zwagerman

Is de schoonste  sprong  het pootje over zonder strategie.

      Vlinderziek het  huppelpasje  op een koopje goede sier, wil begerig

      naar juist de  hink  die de kink van alle kabels in zich draagt.

                                                                Zo wordt de over-  stap  tot het effect van tweespalt:

Herhaal geniet herhaal de  sprong  Opgeknoopt wordt hier de acrobaat

          die voetjevrijen  in  de touwen verwart met magie en meesterschap.

                                                             Het is de drijfveer  te  beginnen met een dialoogzwarte

                                                                  schaterlach die het  spinnen  begeleidt zoals zoals

zoals zoals  zoals  de woekeraar van de daad. Waar

de ene kant is gelijk  de  andere, de andere het ene. Rest ons

het voltooien van  beweging  Bewogenheid als Arcadië,

                                waar ooit de  verlokking  van de regelmaat

begon.

Een ode aan het kijken.

Onder deze titel is een tentoonstelling te zien (museum Meermanno 4 maart tot 30 mei 2010) waarin de poëzie van Joost Zwagerman (1963) in samenhang met het werk van veertien kunstenaars getoond wordt.
Het gaat in dit samenspel tussen beeld en tekst niet om eenrichtingverkeer. Soms inspireert het gedicht het beeldend werk, soms andersom. Zo maakten Harald Vlugt en Emo Verkerk recentelijk nieuw werk bij gedichten van Zwagerman.

Bij latere samenwerkingsverbanden treedt de fotografie meer op de voorgrond, zoals in de fotoserie Kristal van Paul Blanca met daarbij het gedicht ‘Hemellichaam’(2008). Recenter nog schreef Zwagerman het gedicht ‘Alles sal reg kom’ bij een foto van Rineke Dijkstra van een meisje dat Zwagerman deed denken aan het meisje van Versponck. Daarnaast zijn er foto’s te zien van Koos Breukel, Charlotte Dumas en Erwin Olaf.

Bronnen:

  1. Joost Zwagerman    “Beeld verplaatst” Arbeiderspers 2010.

  2. Ron Rijghard             “Ik deug alleen voor de poëzie – dichters over gedichten –“ NRC boeken 2010.