prologue
a betel chewing lustful monk pens
down five fortune scrolls brim-full
 
of fishes and spiders of love and life,
death and samsara, the universe
 
beyond the colours, if only I had
learned to see without looking, as it is
 
my eyes are blinded by the red dust of
the five realms and forms of my senses
 
 
proloog
een betel kauwende wellustige monnik
schrijft vijf heilige schriftrollen boordevol
 
met vissen en spinnen, van liefde, leven,
dood, samsara, het universum voorbij
 
de kleuren, had ik maar geleerd
om te zien zonder te kijken, nog zijn
 
mijn ogen verblind door het rode stof van
de vijf rijken en vormen van mijn zintuigen
 
 
序曲
一个咀嚼槟榔 充满欲望的和尚
写了五个命运签

满是鱼,蜘蛛,爱,生,死,轮回,宇宙
 
色彩之外,多希望我会不看而见 如是
五蕴红尘 遮蔽了我的眼睛