spring afternoon in a boudoir
where do our stories begin and others end, you
me, one not two, no difference, no was, only is
 
in painting and memory, we live in separate worlds
between us only the pencil thick line of our intentions
 
marvelling at spiritual resilience only our poetry
lasts, even in this gentle spring afternoon
 
the gate of great synthesis remains closed and
the pond of heavenly clarity reflects merely clouds
 
 
voorjaar in het boudoir
waar beginnen onze verhalen en eindigen andere
jij, ik, één geen twee, geen verschil, geen was, alleen is
 
in schilderij en herinnering leven we in gescheiden werelden
tussen ons slechts de potlood-dikke lijn van onze intenties
 
verwonderd over zoveel spirituele veerkracht rest ons
alleen de poëzie, zelfs op deze zachte lenteavond
 
blijft de poort van grote synthese gesloten en weerspiegelt
de vijver van hemelse helderheid slechts de wolken
 
 
春日下午的闺房 (现代)
你与我,没有分离,没有差别,没有从前,只
有此情此景
——在画上,在回忆里,让我们的故事周而
复始。
铅笔绘出我们脑海中的粗线,惊叹着,我们是
如此的不一样。
我们来自不同的世界,唯有小诗留存的世界。
即便是在这样和煦的春日下午,
造物之门也紧紧关闭,只有清澈的天池,映出
那形单影只的云。
 
 
春未闺阁 (古文)
无二无别无往昔,此情此景画中期。
丹青描乱心中念,墨迹慨叹别无依。
春日未,暖阳熙,诗意永存莫言机。
洪荒之门空严蔽,清冽小池映云稀。