Jeff Koons Perugino – ‘Madonna and Child with Four Saints’ (detail)

 

Blauwe bal speelt met tijd en ruimte

“Tegenwoordig is de kwaliteit van reproducties zo goed dat je soms een intiemere ervaring kunt hebben met een plaatje dan met het echte ding.”
Jeff Koons

Chris den Engelsman

vanuit mijn kobaltblauwe bol kijk ik onze
wereld in omringd door de eenvoud
en helderheid van vier heiligen tronen
Maria en haar Kind hoog boven me
 
de symmetrie van de kerk herinnert aan
het altaarstuk dat ik ooit was tot de meester
van de zelfpromotie me hier plaatste als
koning van de kitsch kopieert hij me tot in
 
mijn diepste craquelé ik ben zijn nieuwste
vondst die u verleidt en meeneemt in zijn
geschilderde kunst en glamour wereld
 
dan spat de blauwe bol uiteen ligt onze
wereld aan scherven en ben ik slechts de
herinnering aan uw eigen kwetsbaarheid
 

Jeff Koons Perugino – ‘Madonna and Child with Four Saints’ (beschadigd)

 

Engelstalige bewerking (zeker geen vertaling) van dit gedicht / English editing (certainly not a translation) of this poem:

Blue ball plays with time and space

“Nowadays the quality of reproductions is so good that sometimes you can have a more intimate experience with a picture than with the real thing.”

Jeff Koons

Chris den Engelsman

from my cobalt blue sphere I watch our
world surrounded by the simplicity and
clarity of four saints Mary and her child
throne high above me the symmetry

of the church reminds me of the

altarpiece that I was before the
master of self-promotion put me here
the king of kitsch who copies me unto

my deepest crackle varnish I am his latest

toy of seduction and betrayal to lead you
onto his painted art and glamor world

then the blue sphere splashes apart

our world shatters and I am only the
reminder of your own vulnerability
 

Jeff Koons Perugino – ‘Madonna and Child with Four Saints’