Nederlands

Kazimir Malevich Zwart Vierkant 1913 olieverf op doek
79.5 x 79.5 cm Tretyakov Gallery Moscow.

zwart vierkant

een zwart vierkant op een vierkant wit

het kleurbereik is beperkt of beter

geheel afwezig, evenals de compositie

wit is niets, een kosmische oneindigheid

zwart iets ongeëvenaards een

minimalistisch werk dat elke esthetische

neiging mist geen juk van imitatie maar

een eerste stap van pure creatie

het vierkant produceert al het andere

een driehoek, een parallellogram,

een trapezium diepgeworteld in zijn

heilige hoek doordringt het zwarte

vierkant canvas en muur en

weg te zweven het oneindige in

Het Zwart vierkant is het beroemdste en meest kenmerkende, suprematistische, schilderij van de Russische avant-gardistische schilder Kazimir Malevich. Volgens de schilder is het ontstaan in 1913. Dit schilderij werd het eerst getoond op De laatste futuristische schilderijententoonstelling 0.10 in Sint-Petersburg (toen Petrograd). Het werk is het meest kenmerkende voorbeeld van het suprematisme.

Een selectie van suprematistisch werk van Kazimir Malevich voor de eerste
keer tentoongesteld op de 0.10 tentoonstelling in Petrograd 1915.

English

black square

a black square on a square of white

the colour range is limited or better

completely absent, like the composition

white is nothing, a cosmic infinity

black something unparalleled a

minimalist work that without any aesthetic

tendency no yoke of imitation but

a first step of pure creation

the square produces everything else

a triangle, a parallelogram,

a trapezoid, deeply rooted in its

sacred corner the black square

penetrates canvas and wall

to float away into infinity

Black Square is the most famous and characteristic Suprematist painting by the Russian avant-garde painter Kazimir Malevich. According to the painter, it was created in 1913. This painting was first shown at The last futuristic painting exhibition 0.10 in St. Petersburg (then Petrograd). The work is the most typical example of Suprematism.

Kazimir Malevich set design for the opera Victory Over the Sun 1913.