Neo-Rauch ‘Die Kontrolle’
 
achter de roze muur
 
‘Ich arbeite an der Wieder-verzauberung der Welt’
Neo Rauch
 
Chris den Engelsman
 
in een ongemakkelijke stilte spiegelt het schilderij
zich in het zwarte water van ons onderbewustzijn
het penseel van de schilder staat in droom en
visioen rechtstreeks in verbinding met ons
 
het oppervlak van doek en verf toont de
diepte van onze zwakheden en instincten
met de rug naar de toekomst reist hij door 
een tijdloze wereld, nog is alles bruikbaar
 
als figuranten in verf zijn we verstrikt in ons
eigen handelen marionetten van de onderstroom
verknoopt met de ragfijne koorden van onze rol
spartelen we aan het penseel van de schilder
 
nu vallen hand van schilder en figurant voor even
samen              voltooien we ons schilderij
 

Neo-Rauch ‘Secure Geborgen’
 
 
behind the pink wall
‘Ich arbeite an der Wieder-verzauberung der Welt’
Neo Rauch
 
Chris den Engelsman
 
in an uncomfortable silence the painting
reflects in the black water of our subconscious
mind the brush of the painter is in dream and
vision directly in connection with us

the surface of oil on canvas shows the
depth of our weaknesses and instincts
with his back to the future he travels through
a timeless world where everything is of use

as figurants in paint we are entangled in our
own acting puppets of the undercurrent
crosslinked with the gossamer strings of our role

we writhe on the brush of the painter

now the hand of painter and figurant fall
together           we complete our painting

 

Neo-Rauch ‘Father Vader’ (2007) oil on canvas