Rembrandt-02

 

Rembrandt-02
Rembrandt van Rijn: ‘Christus bij Pilatus/ Ecce Homo’ 1655 ets

Ecce Homo

Chris den Engelsman

waar!
zie de mens
die stumper – uit het niets gemaakt
met tastende handwerkelijke vingers
driemaal, het gordijn scheurt de rots splijt, kraait de haan
ik hoorde het geschreven en zag het gesproken

macht
krabbelend en krassend
ontstaat de scene
waar het begin het einde is
met doornenkroon of nachtschadenaald
verlaten in de regen of opreis naar de sterren

vrij
eindeloos dwalen we
tussen de woordlijnen
huid als dorre schors
geblinddoekt worden we bevrijdt

licht
de krassende hand
weeft dunne lijnen tot een dichtweb
de duisternis bakert het licht
het breekbare woord, licht en leven in het bleekste blauw

Rembrandt-02
Rembrandt van Rijn: ‘Christus bij Pilatus/ Ecce Homo’ 1655 ets

 

 

Ecce Homo

Chris den Engelsman

true!
see the man
that wretch – made ​​from nothing
with vigorous hands and groping fingers
three times, the curtain cracks the rock splits, the cock crows
I saw it written and heard the voice

power
clawing and scratching with burin
creates the scene
where the beginning is the end
with crown of thorns or nightshade needle
abandoned in the rain or traveling to the stars

free
endless we could wander between
sour bitten word lines and acid cracks
skin like dry bark
blindfolded, we are freed

 light
the abrasive hand
weaves a dark cloth of fine lines
darkness nurses the light
a fragile word in the palest blue

 

Rembrandt-02
Rembrandt van Rijn: Christus wast de voeten van zijn disipelen’ c. 1655 tekening
pen en bruine inkt

Rijksmuseum, Amsterdam

 

Illustraties:
Rembrandt van Rijn (1606 – 1669)

Rembrandt van Rijn
Ecce Homo 1634 schilderij/ grisaille
54.5 x 44.5 cm.
National Gallery, London

Rembrandt van Rijn
Ecce Homo 1636 ets
549 x 446 mm.

Rembrandt van Rijn
Christus bij Pilatus/ Ecce Homo 1655 ets
358 x 455 mm.

Rembrandt van Rijn
De drie kruizen  1653 ets
385 x 450 mm.

Rembrandt van Rijn
De drie kruizen – vierde staat 1653 ets
385 x 450 mm.

Rembrandt van Rijn
Christus wast de voeten van zijn disipelen c. 1655 tekening
157 x 221 mm.
Rijksmuseum, Amsterdam

 

 

Rembrandt-02
Ecce Homo 1636 ets Ecce Homo 1634 schilderij/ grisaille
Rembrandt-02 Rembrandt-02
De drie kruizen 1653 ets De drie kruizen – vierde staat 1653 ets