Rodin

Rodin
August Rodin ‘De Poorten van de Hel’

een burlesque denker
(bij het werk van August Rodin 1840 – 1917)

Chris den Engelsman

geheel in de geest van Rodin hebben twee bronsdieven met
slijptol en brute kracht de schedel van de denker gelicht en
weten we nu eindelijk wat zijn gemoed bezwaard gezeten
op poorten met de brokstukken van een eeuwig inferno

de fragmenten leren ons dat het geen geestelijke
instabiliteit of visioen van Haides was dat hem kwelde nee
Rodin liet graag iets aan onze verbeelding over dat slechts
in een orgie van vuur en grof geweld onthuld kon worden

het is de schijnwereld van rood velours en
zinsbegoochelende vrouwelijke vormen waar
alledaagsheid wordt gesmoord in pluche ruisende boa’s
en het zachte licht in zijn modellen een bal-masqué
die hem het pessimisme de angst en de geestelijke
ontreddering van het eeuwige vuur heel even doen vergeten

 

Rodin Rodin
Rodin

Rodin

Rodin