Sint Servaas

Sint Servaas
Maagschap van Maria Westfalen

Cedula

Chris den Engelsman

in onze behoefte de heilige familie te vermenselijken stoot
Jezus zijn bordje pap uit Anna’s handen terwijl Maria toesnelt
en staat het onomstotelijk vast dat de heilige Servatius een neef
van Jezus en Johannes is gezeten tegen een gouden achtergrond
heeft de kunstenaar alle familieleden bij elkaar gebracht met
behulp van schriftrollen boeken en brillen maken ze van een
eenvoudige Armeniër een lid van de heilige familie en zo mag de
grote heer van Tricht de vervulling van Gods belofte aanschouwen

in de basiliek kroont Christus simultaan de sleutelhouder en de
ijsheilige onder hen een doolhof uit alle uithoeken der aarde
bereikt de mens via Servaas het hemelse Jeruzalem zo begrijp ik

vanuit zijn cella memoriae hoort de heilige op 13 mei en 16 juli
de Grameer in de krul van zijn staf schittert het Agnes Dei in de
slibberachtigheyt van ’s mensenchens leven  worden fragmenten hoofdzaken

Sint Servaas Sint Servaas
Anna te drieën van Jan van Steffeswert
(Bonnefantenmuseum Maastricht)
De krul van de bisschop
(Bonnefantenmuseum Maastricht, bruikleen Collectie Neutelings)
Sint Servaas  Sint Servaas 
Sint Servaasbasiliek Sint Servaasbasiliek plattegrond
Sint Servaas  Sint Servaas 
Sint Servaasbasiliek koor Sint Servaasbasiliek schip
Sint Servaas  Sint Servaas 
Sint Servaasbasiliek Ganmeer Sint Servaasbasiliek huidige Grameer
Sint Servaas  Sint Servaas 
Sint Servaasbasiliek relief Sint Servaasbasiliek graf van Sint Servaas

Cedula:
Een cedula is een perkamenten briefje als bewijs van ‘echtheid’ van een relikwie. Deze bewijzen werden regelmatig door de bisschop gecontroleerd want het was natuurlijk niet de bedoeling dat er zomaar wat botjes en andere stoffelijke resten vereerd werden.