Vermeer-04

Vermeer Meisje met de parel
Johannes Vermeer ‘Het meisje met de parel’

 

onderzoek op zaal

There is just the original face
Stuart Davis (1971)

Chris den Engelsman

de macro-XRF-scanner tast
in een full bodyscan millimeter
voor millimeter haar huid af
3D-digitale microscopen

infrarood- en topografische
scanners doen hun werk en
creëren terabytes aan informatie
over ijzer in aardepigmenten

kwik in vermiljoen en lood in wit
hoe zag ze er ooit uit, hoe heeft Hij
haar tot leven gewekt, vriendelijk

glimlacht mijn dappere meisje
naar de cijfers en de pluizers
de buitenstaanders

 

 

research in ward

There is just the original face
Stuart Davis (1971)

Chris den Engelsman

the macro-XRF scanner
scrutinizes in a full bodyscan
inch by inch her skin
3D digital microscopes

infrared and topographic
scanners do their work and
create terabytes of information
about iron in earth pigments

mercury in vermilion and lead in

white what did she ever look like
how did He bring her to life friendly

my brave girl smiles at the
bookkeepers and neurosurgeons
the outsiders

 
Johannes Vermeer ‘Het meisje met de parel’

Vermeer-04