Opdrachtgever: Provincie Utrecht afdeling automatisering.
Onderwerp: Beeldmerk ontwerpen.
Locatie: Paushuizen in Utrecht.
Datum: november 2008
 
In het kader van een teambuildingsdag hebben de medewerkers van de afdeling automatisering van de provincie Utrecht nagedacht over de vraag hoe hun klanten de diensten van de afdeling ervaren.
Studio34 heeft voorgesteld dit te doen door na te denken over een beeldmerk voor de afdeling en dit beeldmerk ook daadwerkelijk vorm te geven.
Niet met de bedoeling om dit beeldmerk ook daadwerkelijk commercieel te gaan gebruiken. Maar wel om op een ludieke wijze bij te dragen aan het denk en bewustwordingsproces.