BeeldGedicht is een website van Chris den Engelsman.


Deze website geeft een overzicht van mijn beeldend werk, voor een belangrijk deel gemaakt tussen 2000 en 2010.

In de rubriek beeldgedicht vindt u een grote verzameling poëzie bij beeldende kunst, met vele bekende kunstwerken, gedichten en hun makers. Beeldpoëzie of beeldgedichten is een genre dat ik zelf ook graag beoefen, voorbeelden hiervan treft u aan in beeldgedicht Chris.

Daarnaast verzorg ik graag cursussen en workshops, enkele voorbeelden hiervan vindt u via Workshops.

Voor maatwerk beeldend, poëtisch, educatief of in combinatie neem gerust contact op.

What's new?

Beeldgedicht Algemeen

Beeldgedicht Chris