Zuylestein vlag definitief ontwerp

Ontwerp voor een nieuwe vlag voor het landgoed Zuylestein te Leersum.
 

Zuylestein vlag schetsontwerp02 Zuylestein vlag schetsontwerp kleur01
definitief ontwerp huisvlag Zuylestein in twee kleurstellingen

Mijn uitgangspunten bij dit ontwerp waren een robuuste, eenvoudige, hedendaagse en van verre herkenbare vlag, waarvan de kleuren en vormen verwijzen naar het wapen van de buitenplaats. De middelste witte vorm roept associaties op met de kantelen van een kasteelmuur, maar kan ook gezien worden als toegangsbrug. Deze vorm oogt heel modern, maar komt ook voor in het wapen van de buitenplaats. Op deze wijze sluiten historie en eigentijdse vormgeving mooi op elkaar aan.
De middelste witte vorm, die het karakter van de vlag bepaald is afgeleid van de zogenaamde ‘Bastaardstaf’. Families die via de niet wettige lijn met het huis van Oranje verbonden zijn mogen deze staf in hun wapen voeren.
In 1640 schonk stadhouder Frederik Hendrik het landgoed Zuylestein aan zijn bastaardzoon Frederik van Nasseau (1624 – 1672) die zich vervolgens Van Nasseau Zuylestein ging noemen. Zijn zoon Willem die Zuylestein erfde vertok in 1687 naar Engeland, waar hij in dienst trad van Willem III. De familie Van Nasseau Zuylestein stierf in 1830 uit.

 
Landgoed Zuylestein te Leersum

De nieuwe vlag is tijdens de open monumentendagen op 8 september 2012 door Mariëtte Pennarts-Pouw, gedeputeerde voor cultuur van de provincie Utrecht en eigenaresse Jemima de Brauwere, officieel ingebruikt genomen als nieuwe vlag voor de buitenplaats Zuylestein.

nadere toelichting ontwerp-wedstrijd en uitslag

juryrapport ontwerpwedstrijd

Chris juni/ september 2012

Korte geschiedenis van de buitenplaats Zuylestein.
Zuylestein was een ooit ridderhofstad waar vele belangrijke bestuurders van Nederland elkaar troffen. Nu is het een eigentijds landgoed waar diverse stichtingen actief zijn. De buitenplaats is sinds 1897 in bezit van de familie de Brauwere Van Aldenburg Bentinck..

Zuylestein ligt op de Utrechtse Heuvelrug vlak bij Leersum. Een prachtig hek dat is ontworpen door architect P. Cuypers vormt de entree van de buitenplaats. Het omliggende park is nog in de oorspronkelijke renaissancestijl aangelegd. Het huis werd in WO II verwoest. De restanten werden in de jaren vijftig afgebroken. Sindsdien wordt gewerkt aan het herstel.

Rond 1382 komt Zuylestein voor het eerst voor in historische teksten. Het wordt dan genoemd als een van de bezittingen van de familie Van Zuylen. Deze in de regio bekende familie heeft het landgoed tot 1640 in bezit. Tijdens een ruzie over een erfenis komt stadhouder Frederik Hendrik tussen de partijen. Om de ruzie te beslechten koopt hij het landgoed.
Vanaf dat moment worden kosten noch moeite bespaard om de ridderhofstad een voornaam uiterlijk te geven. Het landgoed blijft tot 1803 in de familie van Frederik Hendrik. Via vererving komt Zuylestein in 1897 in bezit van de huidige familie.
Vanaf 1800 wordt Zuylestein al niet meer door de eigenaars bewoond. De laatste huurder is Philips van Alfen.

De huidige bewoners, de familie De Brauwere Van Aldenburg Bentinck, werken met veel elan aan de toekomst van het landgoed. Om ook in de toekomst de eenheid van het landgoed te kunnen garanderen is een aantal stichtingen actief op het landgoed. Zij zorgen voor nieuwe economische activiteiten en zorgen voor het toegankelijk maken van het terrein voor bezoekers.

   
 Landgoed Zuylestein te Leersum 2005 Landgoed Zuylestein te Leersum1865