Bowler H.A. The Doubt ‘Can these Dry Bones Live’
H.A. Bowler The Doubt ‘Can these Dry Bones Live’

De Twijfel
Naar H.A. Bowler (Tate Gallery, Londen)

Leo van Zanen

Als zwarte zuilen rijzen de kastanje stammen
tussen de graven, en het heldere najaarslicht
doet hun gebladerte, nog zomergroen, zacht vlammen
en van de zwijgende bezoekster het gezicht.

Zij kwam het kerkhof op voor koelte bij de bomen,
voor stilte bij de stenen, maar vooral kwam zij
om tussen doden over levenden te dromen.
Twee vlinders fladderden haar vriendelijk voorbij.

Daar, bij een kuil die men vandaag gegraven heeft,
leunt zij tegen een zerk en ziet verbleekte botten.
Voor de avond valt zal iets dat pas nog heeft geleefd
hier worden toegedekt om langzaam weg te rotten.

Zij heeft wat sprieten gras geplukt en daarmee spelend
staart zij nu op een zon beschenen schedel neer,
die haar gedachten spiegelt tot een vlinder strelend
zijn vlucht daar onderbreekt. Pas dan vindt zij zich weer.

Tot waar heeft haar het fantaseren weggedragen?
De kleine mond is uitgevouwen tot een lach,
de glimlach van wie ’t antwoord weet als men zou vragen:
zal wat hier ligt herleven op een zekere dag?

Misschien mocht zij degene die zij heeft verloren
aanschouwen, als het gras, dat zij nu halm voor halm
laat vallen. En geen twijfel zal haar meer verstoren.
Haar hart is, wat het zag of dacht, voor altijd kalm.

Zij zal zich nu tevreden weer het leven geven,
daar zij gezien heeft wat zich in de dood verschool.
Zie hoe zij heengaat. En de zonnestralen weven
rondom haar hoederand een ragfijn aureool.

Bowler H.A. The Doubt ‘Can these Dry Bones Live’
H.A. Bowler The Doubt ‘Can these Dry Bones Live’

H.A. Bowler was born in London and studied at Leigh’s School and the Government School of Design. He began teaching at the Royal Academy in 1861, and from 1876 held the post of Assistant Director of Art at the South Kensington Museum. This is the only substantial work Bowler painted in the Pre-Raphaelite style. The title is a quotation from Ezekiel which describes God showing Ezekiel the valley of dry bones. A butterfly rests on the skull of John Faithful, a traditional symbol of the Resurrection. The word, ‘Resurgam’, inscribed on the headstone, translates as ‘I shall rise again’.