Michelangelo Merisi da Caravaggio David

 

Caravaggio Muzikanten 1594-5
Michelangelo Merisi da Caravaggio ‘Muzikanten’ 1594-5 The Metropolitan Museum of Art in New York

boyband

Chris den Engelsman

 

mijn tijd gesneden vrienden
niemand mooier dan jullie
met ambient gekleurde vleugels
stijgend op een dreigende wind

als liefde het enige
is dat me wacht
volg ik
je naar
de zee van berouw

ochtenddauw hangt onbeweeglijk
boven het water

de rust is bedrieglijk
is deze man een dwaas

of is hij echt cool
geen zo mooi       zelfs jij niet

Caravaggio
Michelangelo Merisi da Caravaggio

 

 

boy band

Chris den Engelsman

my time cut friends
no one more beautiful with
your
ambient colored wings
rising on a threatening wind

if love is the only
thing that awaits me
I follow you to
the sea of remorse

morning dew hangs motionless
above the water

the calm is deceiving
is this man a fool

or is he really cool
none more beautiful     
    not even you

 

Michelangelo Merisi da Caravaggio David
Michelangelo Merisi da Caravaggio ‘David’ 1609 – 10