David-01

David-01
Gerard David buitenluiken van het Drieluik met de geboorte van Christus

‘die daer ademden ende bliesen up em,
omme hem te verwarmen sijne teedre
ghebenedide ledekine, recht of sij hem
bekenden ende of hijs noodt hadde,
want het seere cout was’

(Meditationes Vitae Christi)

een zelfstandig boslandschap
(bij het Drieluik met de geboorte van Christus, stichters en heiligen Hieronymus en Leonardus c. 1505 – 1515 van Gerard David)

Chris den Engelsman

de buitenluiken tonen ons een doorlopend boslandschap met als aanzeggers van
wat nog komen moet een os en een ezel en als stille getuigen een eik een beuk een
witte walnoot gele lis en in een vurige dauwbraamstruik een koolmees als gezant
van de even afwezige als besluitloze mens fladderend tussen goed en kwaad

de flora van de buitenzijde vindt haar vervolg in een paarden-passie-bloem aan de
binnenzijde als voorbode van  het offer van doornen en distels dat nog gebracht moet worden
maar alvorens de nacht intreed zien we in verfijnd aangebrachte transparante glacislagen
de geboorte van Christus in grote kleurenrijkdom op het gladde  gessoscherm verbeeld

josef en maria knielen in aan bidding voor het Kind bij de kribbe waarvoor een mand
met tedere windsels een korenschoof en een staf zijn afgebeeld achter de kribbe liggen
inmiddels de os en ezel van de buitenluiken wel zalig gij die aan alle wateren zaait

in de linker bovenhoek vliegt een groep lichtgevende engelen in kleurrijke kleding
op het zijpaneel betuigt de opdrachtgeefster in schitterend brokaat haar devotie
nee het verhaal van een altaarstuk kan nooit in één oogopslag waargenomen worden

David-01 David-01 David-01
David-01
David-01 David-01 David-01
David-01 David-01 David-01
David-01 David-01 David-01
David-01 David-01 David-01
David-01