Eyck-02

 

Eyck-02
De aanbidding van het lam Gods

 

Eyck-02 Heaven
(bij het retabel met het Lam Gods door Hubert en Jan van Eyck)

Chris den Engelsman

het alziend oog van de cameragod zweeft zwierig over
de aarde vermeit zich in het atmosferisch perspectief
van Gods eigen stad op vleugels van melancholie wordt
een kruis aan de hemel kleur geur en melodie

de kinderen van het licht schilderen het Licht zelf
in de luiken van hun retabel laag over laag als een
regenboog boven de hemelse stad streeploos een
mysterie ongemaakt door natuur of mensenhand

we horen de echo’s van eeuwen in de woorden van
Joannes vrouwelijk afgebeeld met half lang krullend
haar schreef hij het licht in de ogen van de blinden

de opengevouwen vleugels geschroeid in hemelse kleuren
dicht gevouwen gedoofd in zilvergrijs grisaille als ik kan
op engelenmaat herneemt de cameragod zijn vlucht

Eyck-02
De aanbidding van het lam Gods (gesloten)

 

 

 

Eyck-02 Heaven
(The Ghent Altarpiece by Hubert en Jan van Eyck)

Chris den Engelsman

the all-seeing eye of the satellite floats elegantly above
the earth reveling the atmospheric perspective of
God’s own city a cross in the sky melody color
and fragrance all on her melancholy wings

the children of the light painting the Light itself
in the shutters of their altarpiece layer upon layer
as a rainbow above the heavenly city of charge
a mystery not by making nor by natura

we hear the echoes of centuries in the words of
John pictured with female semi long curly hair
he wrote the light in the eyes of the blind

the unfolded wings singed in heavenly colors
folded extinguished in silver grisaille as I can
on angels wings the camera god resumes his flight

 

Eyck-02
De aanbidding van het lam Gods (midden paneel)

Het Lam Gods verwijst naar het evangelie van Johannes waarin die andere Johannes (de Doper, de heraut van Christus) Jezus het Lam Gods noemt.
Wanneer we het evangelie van Johannes (en zijn openbaringen) naast het schilderij van Hubert en Jan van Eyck leggen zien we zowel letterlijk als in de geest vele overeenkomsten tussen tekst en beeld.
Tijdgenoten moeten dit ook gezien hebben. In later eeuwen is dit verband wat op de achtergrond geraakt en is de kunsthistorische interpretatie belangrijker geworden.
Binnen dit gedicht tracht ik het beeld van Hubert en Jan van Eyk weer in verband te brengen met de tekst waarop het oorspronkelijke gebaseerd is en ook met de plaats waar en waarvoor het gemaakt is.

Eyck-02

Eyck-02

Eyck-02
Eyck-02 Eyck-02 Eyck-02
Eyck-02

Eyck-02

Eyck-02

Het Lam Gods details

 

 

zie ook de toelichting bij het Lam Gods geschreven naar aanleiding van de KunstKolom over Jan van Scorel van wie niet alleen verondersteld wordt dat hij heeft meegewerkt aan een vroege restauratie van het schilderij, maar ook dat hij als een van de torens van het ‘Hemelse Jeruzalem’ de toren van de Utrechtse Sint-Maartenskerk – Domtoren – heeft toegevoegd.