Klee

Klee
Paul Klee ‘The Twitteringmachine/ Die Zwitscher-maschine’ (1922)

#De Twittermachine #fail
(ontdek wat zich afspeelt in de wereld van dit ogenblik in vier tweets van 140 tekens – #twoosh -)

#Chris den Engelsman@

een los geschetste groep vogels RT
gereduceerd tot hun in #FF extase
open gesperde bekken #fb en poten
dun en breekbaar als muzieknoten WTF

tweetknop van een organisch mechanisme #win
in het DM mistige blauw van een
late nacht IRL met de roze gloed
van de vroege ochtend nevel OH

liking een #dtv duivelse kakafoniedoos als het
slechte idee voor een machine #li met de
sneltijdelijkheid van twitters trending topics /CC

navigerend door een micro message netwerk NSFW
/Via bevestigen avatars op de twittermachine
hoe tijdelijke en kwetsbaar ons bestaan is THNX

Een aantal leerlingen van het Grafisch Lyceum Utrecht hebben dit gedicht in 2012 omgezet naar een ‘Twitter’ lay-out, in de vorm van een poster en ansichtkaart.   

 

#fail :: klacht, mislukking
#twoosh :: tweet – twitterbericht – van precies 140 tekens)
RT :: Retweet
#FF :: Follow Friday
#fb :: Facebook
WTF :: What the fuck
#win :: Compliment
DM :: Direct Message
IRL :: In Real Life
OH :: Overheard
#dtv :: Durf te vragen
#li :: LinkedIn
/CC :: Carbon Copy (ter informatie)
NSFW :: not safe for work
?Via :: Bronvermelding
THNX :: Thanx

Paul Klee (1879 – 1940)
The Twittering Machine/ Die Zwitscher-maschine (1922)
The museum of Modern Art (MoMa) New York
Oil transfer drawing, watercolor and ink on paper with gouache and ink borders on board
afmetingen 64 x 48 cm


Klee

Blijkbaar is er ooit een idee geweest om ‘The Twittering Machine’ ook ruimtelijk uit te voeren, benieuwd of dit ook gerealiseerd is.

Klee

Paul Klee liet zich graag door muziek inspireren, op zijn beurt heeft ook ‘The Twittering Machine’  ook weer verschillende componisten geïnspireerd, zoals:
Zoals Giselher Klebe ‘Die Zwitscher-maschine’ (1951)
David Diamond ‘The world of Paul Klee’ (1958)
Gunther Schuller ‘Seven studies on themes of Paul Klee’ (1959)
ongetwijfeld zijn er nog vele anderen.

Klee 
de twitter-laptop