Leyden

 

Leyden
Lucas van Leyden Drieluik met het Laatste Oordeel 1526/ 7 – detail linker binnenluik –

Twitter – de echo’s van de #eeuwigheid –
(ontdek wat zich afspeelt in de wereld van dit ogenblik in vier tweets van 140 tekens – #twoosh -)

 

 #Chris den Engelsman@

@ bij het aanbreken van de #jongste dag
vormen de #naakte man en #hemelse
klaar-over
een ideaalbeeld deze
#twitterquitters troosten ons RT

geen enkele #tweet  brengt ons
nader tot #God maar het verlangen
van de #tweeps leidt wel tot tedere
scenario’s tussen tweebie en #engel  FF

@ zoals tijdens de #jongste dag  van Lucas
onderweg naar de #hemel vat een #engel #wellustig
met volle hand de #billen van een #geredde  LOL

kijk en hoor hoe de echo van de #eeuwigheid met
#polyfone versiering bij het aanbreken van de
#jongste dag noodt tot vele zinloze dingen IRL

Een aantal leerlingen van het Grafisch Lyceum Utrecht hebben dit gedicht in 2012 omgezet naar een ‘Twitter’ lay-out, in de vorm van een poster en ansichtkaart.

twoosh :: tweet – twitterbericht – van precies 140 tekens)
twitterquitters :: degenen die het sociale medium alweer – bewust – verlaten
RT :: Retweet
tweet :: bericht op twitter bestaat uit maximaal 140 tekens
tweeps :: wederzijdse vriend op twitter
tweebie :: nieuweling op twitter
FF :: Follow Friday
LOL :: Laughing Out Loud (ook wel “Lots of Luck” of “Lots Of Love”)
IRL :: In Real Life

Het gedicht ‘Twitter – de echo’s van de eeuwigheid -‘ is genomineerd voor de Turing nationale gedichtenprijs 2011 en opgenomen in de bundel ‘De toverhazelaar’.

Het gedicht ‘Twitter – de echo’s van de #eeuwigheid – ‘ is opgenomen in ‘De scheurkalender van de poezie 2013’ onder redactie van

Chrétien Breukers
Leyden
Lucas van Leyden Drieluik met het Laatste Oordeel 1526/ 7 – midden paneel –

 

 

@scension
(twitter – sounder of #eternity -)

 #Chris den Engelsman@

@t the break of #the youngest day
the naked man and his feathered friend
form an heavenly picture
#twitterquitters who confront us RT

@t the door of perception not one #tweet
brings us closer to Thy but the longing
of the #tweeps creates tender moments
between #tweebie and the #angel  FF

@s during #judgments day
an polyglot #angel firmly
and voluptuously grabs
the buttock of the #saved one LOL

@t #the close of day the #sound of #eternity
leads to many needless actions IRL
Leyden
Lucas van Leyden Drieluik met het Laatste Oordeel 1526/ 7

Leyden  Leyden 
Leyden  Leyden 
Leyden  Leyden 
Leyden  Leyden 
Leyden Leyden
Leyden Leyden
Lucas van Leyden
Leyden Leyden
Albrecht Durer: Portret van een man voorheen Lucas van Leyden Albrecht Durer: Portret van Lucas van Leyden