Magritte-03

 

Magritte-03
Rene Magritte ‘Les mots et les images’ 1928

de leesplank

Chris den Engelsman

de zoute smaak van schoolplaat inkt en kroontjespen
verplaatst me via de houten aanwijsstok
van aap noot mies
naar damesschoen maan kaars en zoldering

de geheime leerling en de onschuldige fee
toveren de halve maan vol
zodra de woorddragers tot leven komen
vervliegen de letters

de boot op zee blijkt de zee zelf
het blad is pars pro toto voor de boom
de vogel vormt de lucht
de schoen weet zich de voet
de beelden vallen door de woorden doen de beelden uiteenvallen
on-zinnetjes doen me met een mond vol woorden staan

Magritte-03
Rene Magritte

 

 

the reading desk

Chris den Engelsman

the salty taste of dip pen and ink
blackboard and white chalk, cats and mats
leads me through the monkey’s wooden pointer
to women’s shoes candle and attic

the secret apprentice and the innocent fairy
transform the crescent moon full like a golden apricot
once the word bearers come to life
the letters evaporate a complete stranger stars at me
 
the shoe is one with the foot, the boat appears the sea itself
the bird is the air, the leave is synecdoche for the tree

new bottles increasingly delay the time
an unknown gunman stops her forever

to kill the images the words collapse into images
leaving me with a mouth full of words

 

 

Magritte-03 Magritte-03
Magritte-03  Magritte-03 
Magritte-03  Magritte-03 
Magritte-03  Magritte-03 
Magritte-03  Magritte-03 
Rene Magritte

Magritte-03
Rene Magritte zelfportret 1936

Magritte-03
Magritte Museum in Brussel

zie ook de paragraaf over Magritte in het artikel ‘Binnen kijken in beroemde ateliers’