Mes  
Antoine Mes ‘Zeeuws landschap’

Mes

Chris den Engelsman

wegen en spiegelende vaarten vormen
de kortste afstand tussen twee punten
in een eindeloze polder snijden
dijken hemel weerkaatsende sloten

in rechte hoeken van sappig grasland
en volmaakt evenwichtige lijnen
heeft ieder identiek oppervlak de
ideale verhouding van de gulden snede

in deze polder van de geest dit
rationele paradijs van helderheid en eenvoud
neemt een afrekenduivel
bezit van mijn ziel
de polder te vlak de wegen te recht
de wetten van het perspectief te tiranniek

Antoine Mes ‘Zeeuws landschap’
 
Engelstalige bewerking (zeker geen vertaling) van dit gedicht / English editing (certainly not a translation) of this poem:

Mes

roads and mirroring canals are
the shortest distance between two points
dikes and sky reflecting ditches
cut an endless polder into
 
right angles of juicy grassland
and perfectly balanced lines
each identical surface has the
ideal proportions of the golden section
 
in the polder of the spirit this
rational paradise of clarity and simplicity
a reckoning devil takes
possession of my soul
the polder too flat the roads too narrow
the laws of perspective too tyrannical

 

 

Antoine Mes ‘Zeeuws landschap’