Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant
Gabriël Metsu ‘Een brieflezende vrouw’

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant Misschien glijdt er wel nergens een cello-zwaan mooier over het piano-water dan in Le Cygne/ De Zwaan – deel XIII van Le Carnaval des Animaux – van Camille Saint-Saëns.
Luister tijdens het lezen van dit gedicht naar: ‘Le Cygne’ van Camille Saint-Saëns.

 

De Zwaan en het Water
– de BouquetreeksVariant –

(bij het schilderij ‘Een brieflezende vrouw’ van Gabriël Metsu)

Chris den Engelsman

het kwikzilveren daglicht overstroomt haar verspreid
zich over het schilderij, zij is onzeker en bang,
hij vooral onhandig,
in het licht van hun liefde
zij zal pas weer bewegen wanneer de brief uit is:

… even aarzelde ze bijna bang om verder te lezen
bang dat het allemaal maar een dwaze droom zou blijken
met ingehouden adem laat ze haar vingers over de brief gelijden
ze twijfeld over haar liefde, is dit de ware

het ochtendlicht hield haar in een lichte nevel
hoe is het mogelijk dat iemand in een wereld vol menselijke wezens
zo totaal zo wonderlijk zo heerlijk anders kon zijn …

geschilderd met gevoel voor maat en verhouding
raakt zij verloren in een doolhof van hartstocht
het gordijn onttrekt een woelig zeeschap aan ons oog.

In twee varianten op de gedichten ‘Het Water en de Zwaan‘ en ‘De Zwaan en het Water‘ zijn de teksten die Hij schrijft en die Zij leest vervangen door ‘literaire ready mades’.
In de BouquetreeksVariant zijn de ready mades afkomstig uit verschillende delen van de Bouquetreeks.
In de VondelVariant zijn de ready mades afkomstig uit verschillende gedichten van Joost van den Vondel.

De reeks Het Water en De Zwaan // De Zwaan en het Water bestaat nu uit de volgende gedichten:

Het Water en de Zwaan
Het Water en de Zwaan De BouquetreeksVariant
Het Water en de Zwaan De VondelVariant

De Zwaan en het Water
De Zwaan en het Water De BouquetreeksVariant
De Zwaan en het Water De VondelVariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant  Metsu-04 De Bouquetreeksvariant  Metsu-04 De Bouquetreeksvariant 

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant
Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant
Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant
Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant
Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant
Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant
Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant
Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant
Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant

Metsu-04 De Bouquetreeksvariant