Metsu-04

Metsu-04
Gabriël Metsu ‘Een brieflezende vrouw’

Metsu-04 Misschien glijdt er wel nergens een cello-zwaan mooier over het piano-water dan in Le Cygne/ De Zwaan – deel XIII van Le Carnaval des Animaux – van Camille Saint-Saëns.
Luister tijdens het lezen van dit gedicht naar: ‘Le Cygne’ van Camille Saint-Saëns.

 

De Zwaan en het Water
(bij het schilderij ‘Een brieflezende vrouw’ van Gabriël Metsu)

Chris den Engelsman

het kwikzilveren daglicht overstroomt haar en verspreid zich
over het schilderij wordt weerkaatst door de stof van haar
matineetje een intens moment van verwondering in wit en
geel zij zal pas weer bewegen wanneer de brief uit is:

… je minnebrief geeft me het gevoel dat ik de
enige vrouw ben je ontsteekt mijn vuur en breekt
mijn hart weet liefste dat ik van je hou ik alles
opgeef voor jou jij houdt de sleutel tot mijn hart

jij maakt mijn leven compleet bijna verdrink
ik in je zee van liefde mijn scheepsminnaar gelukkig
grijpt de witte engel van de hoop op tijd mijn ziel …

geschilderd met gevoel voor maat en verhouding veilig op
haar zoldertje brief naar het licht gekeerd met op de achtergrond een
spiegel het groene gordijn onttrekt een woelig zeeschap aan ons oog.

In twee varianten op de gedichten ‘Het Water en de Zwaan‘ en ‘De Zwaan en het Water‘ zijn de teksten die Hij schrijft en die Zij leest vervangen door ‘literaire ready mades’.
In de BouquetreeksVariant zijn de ready mades afkomstig uit verschillende delen van de Bouquetreeks.
In de VondelVariant zijn de ready mades afkomstig uit verschillende gedichten van Joost van den Vondel.

De reeks Het Water en De Zwaan // De Zwaan en het Water bestaat nu uit de volgende gedichten:

Het Water en de Zwaan
Het Water en de Zwaan De BouquetreeksVariant
Het Water en de Zwaan De VondelVariant

De Zwaan en het Water
De Zwaan en het Water De BouquetreeksVariant
De Zwaan en het Water De VondelVariant

Metsu-04  Metsu-04  Metsu-04 

Metsu-04

Metsu-04

Metsu-04
Metsu-04

Metsu-04

Metsu-04
Metsu-04

Metsu-04

Metsu-04
Metsu-04

Metsu-04

Metsu-04
Metsu-04

Metsu-04

Metsu-04
Metsu-04

Metsu-04

Metsu-04
Metsu-04

Metsu-04

Metsu-04
Metsu-04

Metsu-04

Metsu-04
Metsu-04

Metsu-04

Metsu-04