Giorgio Morandi – ‘Still Life’ (1946)

 

morandivariatio BWV988

 
{source} <head><link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”social.css”></head> <div id=”outer” style=”width:100%”><div id=”inner” style=”max-width:500px”>Luister tijdens het lezen van dit gedicht naar: ‘Wasted’ van Tomoko Mukaiyama een bewerking op de Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach (1685-1750) volgens Anna Enquist in haar roman ‘Contrapunt’(2008) zijn de variaties van Bach niet bedoeld om het gemoed van de muziekliefhebber te verkwikken, zoals het voorblad ons wil doen geloven, maar om de schepper (Bach zelf dus) voor krankzinnigheid te behoeden.</div></div> {/source}
 
in de beslotenheid van het sobere atelier met
uitzicht op binnentuin en knoestige olijfboom
aangeraakt door een koele bries uit gindse heuvels
dansen zijn stillevens in talloze variaties over
 
het doek           geschilderd op een witte
ondergrond het potlood soms nog zichtbaar
tussen de verschillende lagen nat in nat
aangebrachte olieverf gaan de zachte vormen op
 
in het gedempte licht van de leegte vindt
hij de stille harmonie van herhaling en
variatie steeds hetzelfde maar dan anders
 
voorbij alle afleiding worden subtiel geschilderde
potten kruiken vazen en flessen objecten van
contemplatie en voortuigen voor onze verbeelding
 

 

Giorgio Morandi – ‘Still Life’ (1960)

 

Engelstalige bewerking (zeker geen vertaling) van dit gedicht/ English editing (certainly not a translation) of this poem:

morandivariatio BWV988

 
{source} <head><link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”social.css”></head> <div id=”outer” style=”width:100%”><div id=”inner” style=”max-width:500px”>While reading this poem listen to: Wasted’ van Tomoko Mukaiyama an adaptation on the Goldberg Variations by Johann Sebastian Bach (1685-1750) according to Anna Enquist in her novel ‘Counterpoint’ (2008), the variations of Bach are not meant to refresh the mood of the music lover, as the front page wants us to believe, but to protect the creator (Bach himself) from insanity.</div></div> {/source}
 

in the seclusion of the sober studio overlooking
courtyard garden and gnarled olive tree
touched by a cool breeze from yonder hills
his still-life’s dance in countless variations across

the canvas        painted on a white base
the line of pencil sometimes still visible
between the different layers wet in wet
applied oil paint the soft forms dissolve

in the dim light of the emptiness he finds

the silent harmony of repetition and
variation always the same always different

beyond all distractions the subtle painted
pottery jars vases and bottles become objects of
contemplation and vehicles for our imagination

 

Giorgio Morandi – ‘Still Life with Very Fine Hatching’ (1933)