Neo Rauch – ‘achter de roze muur’ / ‘behind the pink wall’ (2013p)

 

achter de roze muur

 

‘Ich arbeite an der Wieder-verzauberung der Welt’
Neo Rauch

Chris den Engelsman

in een ongemakkelijke stilte spiegelt het schilderij
zich in het zwarte water van ons onderbewustzijn
het penseel van de schilder staat in droom en
visioen rechtstreeks in verbinding met ons
 
het oppervlak van doek en verf toont de diepte
van onze zwakheden en instincten met de rug
naar de toekomst reist de schilder door 
een tijdloze wereld, nog is alles bruikbaar
 
als figuranten in verf zijn we verstrikt in ons
eigen handelen marionetten van de onderstroom
verknoopt met de ragfijne koorden van onze rol
spartelen we aan het penseel van de kunstenaar
 
nu vallen hand van schilder en figurant voor even
samen              voltooien we ons schilderij
 

Neo Rauch – ‘Goudmijn’ / ‘Gold mine’ (2013)

 

Engelstalige bewerking (zeker geen vertaling) van dit gedicht / English editing (certainly not a translation) of this poem: 

behind the pink wall

‘Ich arbeite an der Wieder-verzauberung der Welt’
Neo Rauch

Chris den Engelsman

in an uncomfortable silence the painting
reflects in the black water of our subconscious
mind the brush of the painter is in dream and
vision directly in connection with us

the surface of oil on canvas shows the depth

of our weaknesses and instincts with his back
to the future the painter travels through
a timeless world where everything is of use

as figurants in paint we are entangled in

our own acting puppets of the undercurrent
crosslinked with the gossamer strings of our
role we writhe on the brush of the artist

now the hand of painter and figurant fall
together           we complete our painting

 
Neo Rauch – ‘Geboren’ / ‘Secure’ (2013)