Van verschillende soorten klei maken de leerlingen een fantasiedier. Dit kan een dier zijn dat de kinderen kennen uit een fabel, sprookje of legende, of een dier dat ze “samenstellen” uit onderdelen van verschillende bestaande dieren. Leerdoel: de overstap maken van twee- naar driedimentionaal werken en verschillende technieken van het kleien aanleren en daarmee oefenen.
 
{source} <div class=”ytblock-outer”><div class=”ytblock-inner”> <iframe src=”https://www.youtube.com/embed/c2-p-5LiQoo” allowfullscreen></iframe> </div></div> {/source}